Wat is jouw recht bij een bedrijfsongeval?

Stel, je bent betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval, waardoor je letsel hebt opgelopen. Vraag je je nu af bij wie je het bedrijfsongeval moet melden? En wie je aansprakelijk kunt stellen voor het ongeval?
Je wilt natuurlijk zeker weten dat je de beste vergoeding krijgt voor de opgelopen letselschade. Zorg daarom altijd voor het inschakelen van een advocaat. En twijfel je of jouw advocaat wel het maximale uit de zaak haalt? Weet dan dat je altijd recht hebt op een gratis second opinion door een advocaat. Lees dit artikel voor het antwoord op al je vragen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Als er een ongeval plaatsvindt, wil je natuurlijk dat er zo snel mogelijk eerste hulp is. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV’ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Hoe ga je daarmee om? Als werkgever moet je zorgen voor de juiste begeleiding van getroffen werknemers.

Loondoorbetaling bij ziekte
De kans is groot dat je werknemer na een bedrijfsongeval een tijd niet aan het werk kan. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling bij ziekte. Je bent verplicht een zieke werknemer door te betalen tot twee jaar na het bedrijfsongeval. Naast de loondoorbetaling bij ziekte, heb je waarschijnlijk te maken met extra kosten voor vervanging, omzetverlies en verzuim­begeleiding. Het is slim om een volledig kostenplaatje te hebben bij verzuim.

Schadeclaim door ongeval
Het kan gebeuren dat een werknemer of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een bedrijfsongeval. In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de verschillende schadeposten, kan dat bedrag flink oplopen. Verder kan een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd zijn door het ongeval. Ook de familie en andere naasten van je werknemer kunnen erdoor getroffen worden. Zeker bij een ernstig of dodelijk ongeluk is dit het geval.
Aansprakelijk na bedrijfsongevallen? Als werkgever ben je al snel aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet. Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid van je werknemer of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Tegemoetkoming kosten re-integratie en preventie
Met een bedrijfsongevallen­verzekering krijg je bij een aantal verzekeraars ook een tegemoetkoming voor de kosten bij re-integratie. Dit kan een vast bedrag zijn voor omscholing of een bedrag voor het aanpassen van de werkplek, de auto of het huis van de werknemer. Daardoor zou je tot de conclusie kunnen komen dat het noodzakelijk is voor jouw bedrijf om altijd een advocaat in te schakelen.

Leave a Comment