Een verklaring van erfrecht: wat houdt het in?

Wanneer een van je dierbare overlijdt kan jij de persoon zijn die veel dingen moet regelen. Naast de begrafenis of crematie is het natuurlijk ook belangrijk om goed na te denken over de eigendommen van de overledene, want wat gaat hiermee gebeuren? Veel mensen hebben een testament opgesteld waarin staat wie welk deel van de erfenis mag kijken. Wanneer de persoon geen testament heeft gemaakt zal het volgens de wet worden verdeeld. Echter moet je soms kunnen bewijzen dat je een van de erfgenamen bent. Dit kan je doen aan de hand van een verklaring van erfrecht.

De inhoud

In een verklaring van erfrecht staat een verdeling van jouw eigendommen. De volgende punten staan in een verklaring van erfrecht genoemd:

  • Het testament dat is opgesteld
  • Wie alle erfgenamen zijn
  • De huwelijkse voorwaarden
  • De naam/namen van degene die de nalatenschap in handen hebben
  • De afspraken over wettelijke verdelingen die zijn gemaakt

Heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Je zal vast wel denken: heb ik nou eigenlijk een verklaring van erfrecht nodig. Het kan zo zijn dat een financiële instantie je vragen om een verklaring van erfrecht, maar dit is lang niet altijd zo. Sinds 2012 is er ook een nieuwe regel waardoor je geen verklaring van erfrecht meer nodig hebt wanneer:

  • Er sprake is van een langstlevende testament en de partner nog in leven is
  • De overledene geen testament heeft opgesteld.
  • Het totale banksaldo van de overledene niet boven de tienduizend euro is.

Wanneer je wel een verklaring van erfrecht nodig hebt kan je deze aanvragen bij een notaris. Wil je weten wat de goedkoopste notaris is in jouw buurt? Neem dan een kijkje op degoedkoopstenotaris.nl om het goedkoopste notariskantoor in jouw buurt te vinden.

Leave a Comment