Het doel van een geheimhoudingsverklaring

Het doel van een geheimhoudingsverklaring is tweeledig: vertrouwelijkheid en bescherming. Informatie die door een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) wordt beschermd, kan van alles omvatten, van productspecificaties tot klantenroosters. Businessmodellen, testresultaten en zelfs persberichten of productbesprekingen onder embargo kunnen allemaal onder een NDA vallen. 

Een NDA creëert het juridische kader om ideeën en informatie te beschermen tegen diefstal of het delen ervan met concurrenten of derden. Het breken van een NDA-overeenkomst kan leiden tot een groot aantal juridische gevolgen, waaronder rechtszaken, financiële sancties en zelfs strafrechtelijke vervolging. NDA’s bieden een niveau van bescherming aan uw bedrijf, zodat zelfs toevallige inbreuken gedekt zijn.

Er zijn drie essentiële functies van een NDA:

  • Het identificeren van beschermde informatie: Door een lijn te trekken tussen welke informatie vertrouwelijk is en wat kan worden gedeeld, classificeren NDA’s informatie. Hierdoor kunnen de partijen vrij werken binnen de grenzen die door de geheimhoudingsovereenkomst worden gecreëerd.
  • Bescherming van gevoelige informatie: Het ondertekenen van een NDA schept een wettelijke verplichting om gevoelige informatie vertrouwelijk te houden. Elk lek van die informatie is een contractbreuk.
  • Bescherming van octrooirechten: Omdat het openbaar maken van een op handen zijnde uitvinding soms de octrooirechten kan doen vervallen, kan een NDA een uitvinder beschermen bij het ontwikkelen van zijn nieuwe product of concept. 

Het doel van een privacyverklaring

Een privacyverklaring is een van de belangrijkste pagina’s op een website. Het beschrijft in detail de standpunten en procedures van uw bedrijf met betrekking tot de informatie die van bezoekers wordt verzameld.

Hoewel een privacybeleid technisch gezien een juridisch iets, moet er veel moeite worden gedaan om de tekst zo op te stellen dat zowel nauwkeurig als gemakkelijk te begrijpen is; het verdoezelen van verborgen clausules in lappen tekst is niet aanvaardbaar.

De belangrijkste onderdelen zijn als volgt:

Inleiding: Dit gedeelte kan uw bezoeker iets vertellen over uw organisatie, en eventuele speciale informatie of functies die uw website heeft. Als uw website speciale voorwaarden heeft voor het verzamelen van informatie van kinderen (jonger dan 16 jaar, enz.), moet u die in dit gedeelte duidelijk vermelden.

Verzamelde informatie: Bezoekers hebben het recht te weten welke informatie u verzamelt. Het kan duidelijk zijn dat u persoonlijke gegevens verzamelt door hen te vragen een formulier in te vullen, maar u moet het duidelijk maken. U moet ook informatie opnemen die door uw servers wordt geregistreerd, zoals hostnamen en IP-adressen.

Verzamelmethode: Dit beschrijft de methoden die u gebruikt om de informatie te verzamelen. Is het allemaal geautomatiseerd? Verzamelen de formulieren die bezoekers invullen andere informatie, zoals de oorspronkelijke verwijzer? Al deze vragen zullen u helpen een gedetailleerde beschrijving te maken van hoe u informatie verzamelt.

Opslag van informatie: Hoe wordt de informatie opgeslagen? Als u informatie in een database opslaat en in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, moet u zich wellicht registreren bij de overheid in verband met de wet op de gegevensbescherming. Als uw servers zich in de EU bevinden, zult u toestemming moeten vragen om gegevens buiten de unie te brengen, ook al blijven ze binnen uw bedrijf. Bezoekers hebben het recht te weten dat u alles in het werk zult stellen om hun persoonlijke gegevens in een veilige omgeving op te slaan.

Contactgegevens: Het is belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn, en gebruikers de mogelijkheid te bieden om contact met u op te nemen als ze een vraag hebben. U moet zowel een e-mailadres (of online formulier), als een echt adres hebben waar een gebruiker kan schrijven.

Leave a Comment