Heeft mijn internationale cliënt andere rechten dan mijn niet-internationale cliënt?

De internationalisering van onze maatschappij is nog lang niet op haar einde! Dit is van invloed op de dagelijkse gang van zaken, maar heeft ook zeker betrekking op diverse gaat om cliëntenrechten. Een niet-Nederlands sprekende (buitenlandse) cliënt in een rechtbank heeft namelijk diverse rechten die een wel-Nederlands sprekende Nederlandse cliënt heeft. Het is dan ook goed om van deze rechten op de hoogte te zijn! Omdat deze rechten vrij essentieel zijn in de rechtbank nemen we je in deze blog mee in de verschillen in rechten tussen beide genoemden.

Vertalen

Iedereen die in de rechtbank komt heeft het recht om te begrijpen wat hem of haar ten laste wordt gelegd. Dit geldt zowel voorafgaand aan een rechtszaak als tijdens de rechtszaak. Een Nederlands sprekende cliënt kan de rechter natuurlijk gewoon verstaan, maar bij een internationale cliënt wordt dit al snel een lastig verhaal. In de voorbereiding dienen de stukken die gebruikt worden in de rechtszaak vertaald te worden. Dit mag enkel gebeuren door een beedigd vertaalbureau. Dit is gedaan om de juistheid van papieren te garanderen. Een voorbeeld van een beëdigd vertaalbureau dat hierin uitblinkt is Urgent Vertalen! Tijdens de rechtszaak zelf dient er ook een beëdigde tolk aanwezig te zijn die de rechtszaak kan vertalen voor de cliënt. Doordat er aan de voorkant wordt gefilterd in de vertalers en de tolken weet de rechtsstaat altijd zeker dat de juiste vertaling aan de cliënt wordt voorgeschoteld!

Consulaat

Als een niet-Nederlander in Nederland wordt opgepakt, dan heeft hij of zij nog andere rechten naast de vertaling. Zo heeft hij/zij het recht om het consulaat op de hoogte te brengen van de in gevangenneming. Wanneer familie of naasten dan informeren naar de locatie van de cliënt kan het consulaat ze op de hoogte brengen van de situatie. Voor Nederlanders is dit in mindere mate relevant omdat de familie vaak direct op de hoogte wordt gesteld. Hier wordt overigens niet heel vaak gebruik van gemaakt. Over het algemeen willen cliënten hier enkel gebruik van maken als de in gevangenneming een langere periode betreft. Het thuisland hoeft natuurlijk niet overal van op de hoogte te zijn!

Leave a Comment